ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา

1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายเป็นต้น

2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา ที่ฝ่ายบริการลูกค้า ภายใน 14 วัน หลังจากการรับสินค้า พร้อมทั้งแนบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้า

3. ลูกค้าสามารถแจ้งการขอเปลี่ยนสินค้า ตามสาขาที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า ผ่านช่องทางตามสาขา ต่างๆ ดังนี้

– เซ็นเตอร์ เฟอร์นิท สาขา รามอินทรา  ส่งมาทางไลน์ LINE ID: @cfram

– เซ็นเตอร์ เฟอร์นิท สาขา รังสิต ส่งมาทางไลน์ LINE ID: @centerfurnit

– เซ็นเตอร์ เฟอร์นิท สาขา พระราม 2  ส่งมาทางไลน์ LINE ID: @centerfurnit

   เวลาทำการ  (ทุกวัน 09.00น. – 18.00 น.)

4. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยเซ็นเตอร์ เฟอร์นิท ให้แจ้งเปลี่ยน โดยต้องได้รับการตรวจ

  พิสูจน์จากทางบริษัทฯ ก่อนทุกกรณี และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. กรณีเปลี่ยน ภายใน 14วัน สินค้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับเปลี่ยน

      – สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย, ประกอบติดตั้ง และบุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

      – สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งานโดยเด็ดขาด

      – สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

      – ลูกค้าส่งคืนสินค้าด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้

6. กลุ่มสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

     – กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ สั่งผลิต

     – กลุ่มสินค้า จัดโปรโมชั่น

     – กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ

     – สินค้าตัวโชว์

     – กลุ่มสินค้าใช้งานแล้ว

     – สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่นหลอดไฟ, ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่

  1. ในกรณีเปลี่ยน / คืนสินค้า โดยสินค้าถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์หรือประกอบติดตั้งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการขั้นต่ำ 50% จากราคาสินค้า

ช่องทางการเปลี่ยน / คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทางเซ็นเตอร์ เฟอร์นิท โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่

• เซ็นเตอร์ เฟอร์นิท สาขา รามอินทรา ส่งมาทางไลน์ LINE ID: @cfram

• เซ็นเตอร์ เฟอร์นิท สาขา รังสิต ส่งมาทางไลน์ LINE ID: @centerfurnit

• เซ็นเตอร์ เฟอร์นิท สาขา พระราม 2 ส่งมาทางไลน์ LINE ID: @centerfurnit

สินค้า ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่เซ็นเตอร์ เฟอร์นิท ได้ 2 ช่องทางตามด้านล่างนี้

1. ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองตามสาขาที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า) ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์(Customer Service สาขา) โดยจะต้องได้รับการนัดหมายจากฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ก่อน

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

1. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 30-45 วันหลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารการคืนเงินของลูกค้าครบถ้วน

2. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 30-45 วันหลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารการคืนเงินของลูกค้าครบถ้วนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

เอกสารที่ใช้ในการขอรับคืน

1. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง(สำเนาต้องตรงตามชื่อที่ออกใบเสร็จรับเงิน)

2. ในกรณีจ่ายเงินคืนเข้าทางบัญชีธนาคาร ใช้สำเนาหน้าเล่มสมุดบัญชีออมทรัพย์พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง / ใบกรณีคืนเงินผ่านบัตร ใช้สำเนาบัตรเครดิต(เฉพาะด้านหน้าบัตร)พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

ติดต่อเราได้ที่

โทร.

086-900-7771
02-417-1345

Line

@centerfurnit​

รายละเอียดของสาขา

Shopping Basket