How to เลือกโต๊ะกลางโซฟาให้ลงตัว

1.ระยะห่าง ระหว่าง โต๊ะกลาง กับโซฟา
ควรห่างกัน 14 – 18 นิ้ว เพราะเป็นระยะที่พอดีกับการเอื้อมหยิบของ และพื้นที่นั่งมีมากพอ ไม่อึดอัด

2.ความสูงของโต๊ะกลาง
ไม่ควรเกินหรือต่ำกว่า 4 นิ้ว เมื่อเทียบจากเบาะโซฟา

3.อัตราส่วนของ โต๊ะกลาง กับโซฟา
โต๊ะกลาง ควรมีขนาด ครึ่งหนึ่งของโซฟา หรือ 2ในสามของโซฟา