เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการซ่อมแซม, ค่าขนส่ง, ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่

• ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน

• หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น

• ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

• การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า

• หากมีการเปลี่ยน โอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า และในกรณีเอกสารใบเสร็จหรือใบส่งของสูญหาย ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่

บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

• การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าฝากขาย

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดห้องนอนหมวดสินค้าชุดห้องนอน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอนนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้ข้างเตียง และสตูล โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วน ของชิ้นส่วนประเภท บานพับ รางลิ้นชักชนิดลูกล้อ และรางสไลด์ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของ ชิ้นส่วนเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และ ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภทที่นอน

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดโซฟา และเก้าอี้พักผ่อน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์หมวดชุดโซฟา และเก้าอี้พักผ่อนนี้ มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการ

รับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

1. กลไกการปรับระดับมีปัญหาจากการใช้งานปกติ

2. สปริงหรือโฟมที่เบาะโซฟาเกิดการยุบตัวเกิน 1.5 นิ้ว

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ความเสียหายของวัสดุหุ้ม เช่น รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด,ถลอก, ลอก, ขาหัก, ขาเป็นรอย ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดตามธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดห้องนั่งเล่น

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนั่งเล่นนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้โชว์, ไซด์บอร์ด, ตู้วางทีวี, ตู้หนังสือ, ตู้อเนกประสงค์ และตู้รองเท้า โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของการแอ่นตัวของไม้ เนื่องจากการใช้งานที่รับน้ำหนักเกินกว่าปริมาณน้ำหนักที่กำหนดไว้ ดังนี้

  – ไซด์บอร์ด รับน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม

  – ชั้นวางของ รับน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดรับประทานอาหาร

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับประทานอาหารนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท โต๊ะอาหาร, เก้าอี้, โต๊ะกลาง โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะอาหาร ท็อปโต๊ะกลาง

• การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงการเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าหมวด ชุดครัว

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้ชุดครัว ตู้แขวน ตู้ลิ้นชัก โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับและรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปชุดครัว ความเสียหายจากการใช้งาน รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า และประปา

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท หน้าท็อปชุดครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้า

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท ดัดแปลง, นอกแบบการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของพื้น, ผนัง, ฝ้า ที่เกิดจากการติดตั้ง และการยึดติดของสินค้าในลักษณะบิลท์อิน หรือตำแหน่งของพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าหมวด ที่นอน

การรับประกันนี้ ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผลิต ภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานตามปกติ

การรับประกันครอบคลุมผู้ซื้อรายแรก

สิทธิประโยชน์ในการรับประกันนี้ จะครอบคลุมความเสียหายเฉพาะ ผู้ซื้อดั้งเดิม หรือผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น

ระยะเวลาของการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันที่นอน แบ่งแยกตามรุ่นที่นอนที่ระบุตามใบรับประกันที่นอนแต่ละรุ่น นับหลังจากวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้าหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อบกพร่องของการผลิต จะไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าขนส่ง)

คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน

การดูแลรักษาที่นอนอย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งาน

ข้อควรระวัง

ไม่ควรยืน หรือ กระโดดบนที่นอน

ไม่ควรให้ที่นอนถูกวัสดุความร้อน

ไม่ควรให้ที่นอนเปียกแฉะ และ ป้องกันที่นอนจากน้ำ หรือของเหลว

คำแนะนำ

ควรเปลี่ยนฐานรองที่นอนใหม่ทุกครั้งเมื่อซื้อที่นอนใหม่

ควรพลิกกลับที่นอนทุกเดือน จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง และจากด้านหัวที่นอนมาทางด้านท้าย

ควรใช้ผ้ารองกันเปื้อนเพื่อรักษาที่นอนให้สะอาด

ติดต่อเราได้ที่

โทร.

086-900-7771
02-417-1345

Line

@centerfurnit​

รายละเอียดของสาขา

Shopping Basket